UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING VAN

                                         ZAANLANDIA

                          OP MAANDAG 29 OKTOBER 2018,

                       AANVANG 20.00 UUR IN DE OOSTHOEK.

    

             AGENDA VOOR DEZE VERGADERING;

  1. Opening van de vergadering door de voorzitter,

 

  1. Notulen van de jaarvergadering, d.d. 27 november 2017, ( staan op website)

      

  1. Ingekomen/uitgaande post en mededelingen van de secretaris,

 

  1. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2017-2018,

 

  1. Voorstel van het bestuur om in te stemmen met het nieuwe kledingfonds,

 

  1. Financieel jaarverslag van de penningmeester

           over het seizoen 2017-2018,

          

     7.   Begroting over het seizoen 2018-2019 door de penningmeester,

     8. Bestuursverkiezingen;

Algemeen Bestuur;

           *Periodiek aftredend, niemand

           *Aftredend en niet herkiesbaar

             Jan Stange, afgevaardigde Voetbal Technische Zaken

         *Aftredend en niet herkiesbaar

              Martin Haagedoorn, was al ad-interim wedstrijd secretaris senioren,

          

             Voorstel van het algemeen bestuur:

             Marco van Langelaar te benoemen tot ad-interim jeugdvoorzitter,

        

           Kandidaten en tegenkandidaten, die zich eventueel voor boven genoemde

           bestuursfunctie(s) kandidaat willen stellen, dienen dit te doen door zich tot

           uiterlijk 3x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de

          secretaris.

  

   9.  Bestuursbeleid bij Zaanlandia,

 

   10. Wat verder ter tafel komt, o.a. huldigingen jubilarissen              

          

   11. Rondvraag,

 

   12. Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

 

   Aldus gedaan, Zaandam oktober 2018.

   Hans Stange, secretaris

 

           EXTRA AGENDAPUNTEN:

  • Presentatie van de ontwikkeling van het oude complex van VVZ waarop woningen gebouwd gaan worden.

De heer Joost Schiereck, projectmanager stedelijke ontwikkeling, komt namens de Gemeente Zaanstad verdere uitleg geven over de status van dit project en de voortgang.

  • Pim Wiersma komt namens de Gemeente Zaanstad uitleg geven over de plannen die er zijn over de verdere ontwikkeling van Sportpark Hoornse veld en over onbepaalde tijd de toekomstige verhuizing van Zaanlandia naar het Sportpark Hoornse veld.