WALKING FOOTBALL INLOOP EEN SUCCES.

Op vrijdag 2 maart jl. heeft de inloop plaats gevonden voor het nieuwe project bij Zaanlandia, namelijk het Walking Football.

Om ca. 10.30 uur waren er naast voetballers van Zaanlandia die al een beetje op leeftijd zijn ook mensen van buiten de vereniging aanwezig in De Oosthoek waar Pascal had gezorgd voor koffie voor de mensen die geïnteresseerd waren over Walking Football bij Zaanlandia.

Nadat er eerst foto’s buiten werden gemaakt voor de krant en later ook nog voor De Zaankanter ging iedereen weer snel naar binnen want het was wel erg koud op het A-veld.

Na het welkom woord van onze voorzitter Koos nam een afgevaardigde van het Nationaal Ouderenfonds het woord.

Momenteel is het Ouderenfonds bezig om het Walking Football in Nederland te promoten bij meerdere verenigingen in het land en dit blijkt een groot succes te zijn.

Ook Jeroen Olthof, de wethouder van sport was zeer enthousiast over deze ontwikkelingen om het Walking Football te promoten en dan vooral bij Zaanlandia.

Daarna kreeg Bart Logchies het woord. Bart is als trainer van de Amsterdamse voetbalvereniging Swift en trainer van de zaterdag selectie en ook verbonden aan het project van Old Stars Walking Football. Bart vertelde samen met zijn rechterhand Sonny Silooy over de wijze hoe deze nieuwe spelvorm gespeeld moest worden en aan welke voorwaarden deze voetbalvorm moet voldoen.

“Oldstars Waling Football” is een variant op het reguliere voetbal met speciale spelregels en het belangrijkste aspect, tijdens het voetballen mag er alleen gewandeld worden, er mogen geen slidings gemaakt worden en de bal mag niet boven heuphoogte gespeeld worden.

Kortom, het was een leuke en bijzonder interessante bijeenkomst en binnenkort zal er daadwerkelijk een start gemaakt worden met het Walking Football bij Zaanlandia.

Hierover wordt de komende weken overleg gevoerd met de leider van dit project bij Zaanlandia, Eric Haak, het ouderenfonds en het bestuur van Zaanlandia.

De bedoeling is dat er naast de mensen die zich al aangemeld hebben ook andere leden en ex-leden van Zaanlandia zullen worden uitgenodigd voor de eerste Walking Football happening bij Zaanlandia. Natuurlijk zullen ook de mensen uitgenodigd worden die geen lid van Zaanlandia zijn maar zich wel al hebben aangemeld.

Binnenkort zal er meer informatie volgen over wanneer het Walking Football zal gaan plaats vinden bij Zaanlandia.

Mede namens Eric Haak, Koos Scholtens en het ouderenfonds

Hans Stange, secretaris