hamer               

                  UITNODIGING VOOR DE JAARVERGADERING VAN

                                          ZAANLANDIA

                           OP MAANDAG 27 NOVEMBER 2017,

                        AANVANG 20.00 UURIN DE OOSTHOEK.

     

               AGENDA VOOR DEZE VERGADERING;

  1. Opening van de vergadering door de voorzitter,

 

  1. Notulen van de jaarvergadering, d.d. 7 november 2016, ( staan op website)

       

  1. Ingekomen/uitgaande post en mededelingen van de secretaris,

 

  1. Jaarverslag van de secretaris over het seizoen 2016-2017,

 

  1. Financieel jaarverslag van de penningmeester

            over het seizoen 2016-2017,

            tevens een voorstel om de contributie te verhogen met € 5,00

            per seizoen voor alle spelende leden,

 

  1. Begroting over het seizoen 2017-2018 door de penningmeester,

 

      7.   Bestuursverkiezingen;

Algemeen Bestuur;

           * Periodiek aftreden en herkiesbaar,

              Hans Stange, secretaris

            *Periodiek aftredend en herkiesbaar

             Jan Stange, afgevaardigde Voetbal Technische Zaken

            *Martin Haagedoorn blijft voorlopig ad-interim beschikbaar als       

              wedstrijd secretaris senioren, ( tot er een opvolger gevonden is)

            *Het bestuur stelt voor te benoemen in het algemeen bestuur

              Pascal Russo, als algemeen bestuurslid, 

            

            Kandidaten en tegenkandidaten, die zich eventueel voor boven genoemde 

            bestuursfunctie(s) kandidaat willen stellen, dienen dit  te doen door zich tot

            uiterlijk 3x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk te melden bij de 

            secretaris.

   

    8.   Bestuursbeleid bij Zaanlandia,

 

    9.  Wat verder ter tafel komt, o.a. huldigingen jubilarissen

 

  10.  Rondvraag,

 

  11.  Sluiting van de vergadering door de voorzitter.

 

    Aldus gedaan, Zaandam november 2017.

    Hans Stange, secretaris