Afgelopen maandag en dinsdag was de eerste bijeenkomst met de leiders en trainers van de jeugdafdeling van Zaanlandia . Op beide avonden konden we van een redelijk goede opkomst spreken en was het Koos Scholtens die namens het Algemeen Bestuur de avonden opende. Koos gaf verder oa ook nog aan dat er afgelopen zomerperiode hard is gewerkt aan het opknappen en opnieuw indelen van de kleedkamers en dat dat hard nodig was om de periode tot de mogelijke toekomstige verhuizing naar Sportpark Hoornseveld te overbruggen.   

Jeugdbestuurslid Marco van Langelaar behandelde vervolgens het beleidsplan die vanaf dit seizoen weer als leidraad wordt genomen bij alle ontwikkelingen die we bij de jeugd willen gaan maken of willen vasthouden. Dit beleidsplan richt zich vooral op de gebieden Organisatie, Financiën, Uitstraling en Techniek en zal binnenkort ook op de website geplaatst worden. De website zal overigens binnenkort vernieuwd worden en ons (nog) meer mogelijkheden gaan geven op gebied van informatievoorziening en sponsoring.

Een belangrijk punt in het beleidsplan zijn de Normen en Waarden binnen de club. Coördinator Ger van der Gaast besprak deze met iedereen en gaf ook de noodzaak aan van een VOG-verklaring en lidmaatschap voor al onze begeleiders. Ook op het gebied van de Privacy-Wetgeving zullen we dit seizoen de nodige acties moeten gaan ondernemen. Ger richtte zijn blik verder op aankomende zaterdag als de competitie weer gaat beginnen. Voor elk team kan de begeleider (als het nog niet gebeurd is) een tas met nieuwe kleding ophalen en zich aanmelden voor de Voetbalapp.

Tot slot gaven onze Technische Coördinatoren Harry Volkers en Rienus Genissen een toelichting op het Technische Beleid en konden ze oa mededelen dat we (gefaseerd) gebruik gaan maken van het programma van DotComClub. Dit programma geeft mogelijkheden op het gebied van het “volgen van” de spelers en het “klaar zetten / standaardiseren”  van voorbeeld-trainingen voor trainers.

Na nog een korte uitleg van Rienus over de MinutenActie bij het eerste elftal (opbrengst ten goede van de jeugd, zie elders op website), stond er met dank aan Cynthia Böhm voor iedereen een hapje en een drankje klaar en kon er na de presentatie nog informeel met elkaar gesproken worden en verdere vragen worden beantwoord.

Er is deze avonden al veel besproken, toegelicht en beantwoord, maar mochten er toch nog vragen zijn over bepaalde onderwerpen dan zijn de bestuursleden uiteraard altijd bereid om die nog (verder) te beantwoorden.

In ieder geval spreken wij van 2 geslaagde avonden en hebben we hopelijk een goede stap gezet naar een positief seizoen met elkaar. Een seizoen waarin we er in ieder geval alles aan zullen doen om de vele ontwikkelingen die plaats (gaan) vinden succesvol te laten verlopen.

Het Jeugdbestuur