1. Als u zelf te kennen geeft het lidmaatschap te willen beëindigen.
  2. Door overschrijving naar een andere vereniging. ( zie ook nieuwe procedure )
  3. Doordat een lid wordt geroyeerd na herhaald gewaarschuwd te zijn wegens onfatsoenlijk gedrag of wanneer hij / zij ondanks herhaalde aanmaningen de contributie niet betaalt.

 
Zelf het lidmaatschap beëindigen:
Wanneer u zelf besluit het lidmaatschap te willen beëindigen, dan kan dit uitsluitend schriftelijk.
De brief met vermelding van uw naam, geboortedatum en adres sturen aan de secretaris van de vereniging:
Hans Stange
Dokkumerdiep 13
1509 WV Zaandam

 
Opzegtermijn 1 Juni:

  1. Vóór 1 Juni van het lopende seizoen als u overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging. Deze termijn geldt voor alle spelende leden/leeftijdsgroepen. 
  2. Vóór 1 Juni van het lopende seizoen als u gewoon wil stoppen met voetballen. Ook dit geldt voor alle spelende leden/leeftijdsgroepen en de zgn B-leden.

 
Nadrukkelijk merken wij op dat wanneer u zich NIET aan de termijn houdt u het gehele volgende seizoen lid bent en contributie bent verschuldigd.
 
Overschrijving naar andere vereniging: Zie Aparte vermelding bij aanmelden > overschrijven.!