Aanmelden als lid van Zaanlandia kan uitsluitend via het sturen van een mail naar de hieronder vermelde emailadressen De aanmeldingskosten bedragen eenmalig € 5,00. (automatische incasso bij contributie). Legitimatie is verplicht vanaf de o16 jeugdspelers en een pasfoto moet worden meegenomen vanaf de 012 jeugdspelers voor de digitale spelerspas.

Voor het aanmelden van jeugdspelers dient u een mail te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hierin dient u te vermelden

Voor- en achternaam kandidaat jeugdspeler:

Geboortedatum:

Eerder gespeeld bij club:

Email ouder/verzorger:

Telefoon ouder/verzorger:

U ontvangt van ons direct bericht van ontvangst en daarna bericht zodra er een plek is om mee te gaan trainen en voor een kennismakingsgesprek, tijdens welke wij samen met u een inschrijvingsformulier invullen en met u de regels en afspraken binnen de club doornemen. Uw aan te melden kind moet daar uiteraard bij aanwezig zijn.

Voor het aanmelden van senior speler (19 jaar en ouder ) dient u een mail te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hierin dient u te vermelden

Voor- en achternaam kandidaat speler:

Geboortedatum:

Eerder gespeeld bij club:

Email:

Telefoon:

Wilt gaan spelen bij sen zaterdag; sen zondag ; dames ; zaalvoetbal (weghalen wat niet van toepassing is.

U ontvangt zo snel als mogelijk van ons een bericht van ontvangst en daarna nader bericht over de mogelijkheid om bij Zaanlandia te gaan voetballen en de te volgen procedure.

U kunt ook lid worden door overschrijving van een andere vereniging naar Zaanlandia.    

U dient zich eerst af te melden bij de vereniging waar u het laatst heeft gespeeld (en daar aan alle verplichtingen voldoen) en dan bovenstaande procedure volgen. Zie ook ( nieuwe procedure overschrijven ).
 
Door uzelf of een gezinslid aan te melden als lid van de vv. Zaanlandia maakt u een goede keuze.  Wij van onze kant doen er alles aan om het al onze leden  naar de zin te maken bij onze vereniging en zodoende fijne voetbaljaren bij ZAANLANDIA te bezorgen.

Om tot een goede organisatie te komen is het in elke vereniging nodig dat er duidelijke richtlijnen en afspraken bestaan waarvan wij vinden dat zowel het bestuur als de leden van onze vereniging zich hieraan dienen te houden. Voor onze jeugdspelers hebben wij daarover een gesprek bij de kennismaking. Fatsoenlijke omgang met elkaar,  respect hebben voor elkaar en voor de tegenstander zowel in als buiten het veld verwachten wij niet alleen van onze jeugdspelers maar ook van de senioren.