Heeft u tekst voor onze website, aanleveren in Word s.v.p. lettertype arial 11.

Mocht u foto's geplaatst willen hebben op de website s.v.p ,als attachment in JPG meesturen, niet plakken in het verslag.

Gelieve altijd naar ons beide sturen This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., zodat er bij afwezigheid van één van ons, er altijd iemand is, die dit op de website kan plaatsen.

B.v.d.

Martin en Martin

Bericht aan alle leiders en trainers

 

Als een  leider, een trainer of een team zelf een oefenwedstrijd wil organiseren, dan moet dit wel even doorgegeven worden aan Coos Keetbaas.

Een mailtje is voldoende -- This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Als het mogelijk is, dan wordt de kantine geopend, maar dit kan alleen als dat te regelen is en dus geen garantie.

In principe moet de leider of de trainer die dit organiseert ook zelf voor limonade voor de teams zorgen.

Het is voor het jeugdbestuur niet mogelijk om altijd dit soort zaken te regelen.

Naast de verzorging moet er ook zelf voor een scheidsrechter worden gezorgd.

 

Het jeugdbestuur

Op dit moment krijgen we veel verzoeken van jeugdspelers om lid te kunnen worden van onze club. Het is helaas niet automatisch zo, dat we iedereen als lid kunnen inschrijven.

 

De afgelopen weken hebben we ons huidige jeugdbestand geïnventariseerd. Daaruit is gebleken, dat er heel weinig verloop is. Iedereen blijft bijna ons cluppie trouw.  Aangezien we maar een bepaald aantal teams kunnen laten trainen en voetballen, moeten we heel nauwkeurig kijken, of er wel plaats is voor nieuwe leden.

Beste Sportvriend,

U bezoekt nu de site van de z.v.v. Zaanlandia, waarop informatie staat over veel zaken die in onze vereniging plaatsvinden. Zaanlandia neemt al sinds 1 april 1912 een vooraanstaande plaats in in het sociale leven in Zaandam en omgeving. De ooit typische arbeidersvereniging is in die jaren uitgegroeid tot een omvangrijke sportvereniging (met circa 715 leden) voor iedereen uit welk milieu dan ook.

Zowel voor senioren, veteranen, jeugd en dames kan er bij Zaanlandia prestatief of recreatief worden gesport. Er wordt tussen deze groepen geen onderscheid gemaakt, voor iedereen is plaats in onze sportfamilie. Want dat is kenmerkend, ook voor onze voetbalvereniging: generatie na generatie zien we bij Zaanlandia aktief op onze velden of als vrijwilliger langs de kant.


Algemeen Bestuur Zaanlandia.

 

Er zijn een aantal regels door de KNVB opgesteld ten aanzien van het gebruik alcohol en glas buiten de kantine tijdens wedstrijden.!!

 1. Alcohol (bier) en frisdrank in plastic op het terras toegestaan.
 2. Langs het veld en op de tribune's alleen frisdrank in plastic of kartonnen bekers.
 3. Dus langs het veld en op de tribune's geen alcohol ( bier etc ) geen frisdrank in glaswerk e/o blikjes.

Wij rekenen op u medewerking.!!

 

 

 

 KANTINEDIENSTEN: EXPLOISIEF!

   

 

Eventuele vervanging via eigen team regelen met opgave aan ondergetekende.

Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact op te nemen met Jan Pietersma 075- 6352279 of

06-42112509.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KANTINEREGELING:


ATTENTIE SPELERS

Seniorenelftallen, Dameselftal en Junioren A1.

Ook dit jaar zal weer een beroep op jullie worden gedaan om kantinediensten te draaien. We streven er naar om iedereen eenmaal per jaar in te roosteren. Dit kan zijn ‘s-morgens  of ’s-middags.  Voor de volledigheid maken we jullie erop attent dat dit niet vrijblijvend is maar een plicht als lid van de vereniging. Bij het niet nakomen van een kantinedienst volgen 2 wedstrijden schorsing en een boete van Euro 50,00.

Als je staat ingeroosterd en je kunt niet aan je verplichting voldoen is het de bedoeling dat de vervanging binnen het eigen team geregeld wordt. De naam van de vervangende speler wel graag doorgeven aan Ondergetekende zodat degene niet nogmaals opgeroepen wordt.
 

KANTINEDIENSTEN: 

Eventuele vervanging via eigen team regelen met opgave aan ondergetekende.

Voor opmerkingen en/of vragen kunt u contact op te nemen met Jan Pietersma 075- 6352279

 

 

 Bestuursdiensten zondag  

  09:00 > 13:00     ...........................

  13:00 > einde    ............................ 

 Bestuurdiensten zondag

  13:00 > einde     ..................................... 

 

De namen van bestuursleden tot wie u zich kunt wenden voor het stellen van vragen met betrekking tot het lidmaatschap en / of de contributie.

Secretaris van de vereniging Hans Stange 075 - 617 79 41
Bestuurslid jeugdafdeling    
Bestuurslid jeugdafdeling Coos Keetbaas 075 - 617 80 27
Coördinator damesvoetbal Marjan v.d.Kelen-Schoon 075 - 617 05 57
Coördinator zaalvoetbal    
Penningmeester   Dennis Stam 0652641489

Voor het aanmelden van senior speler (19 jaar en ouder ) dient u een mail te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hierin dient u te vermelden

Voor- en achternaam kandidaat speler:

Geboortedatum:

Eerder gespeeld bij club:

Email:

Telefoon:

Wilt gaan spelen bij sen zaterdag; sen zondag ; dames ; zaalvoetbal (weghalen wat niet van toepassing is.

U ontvangt zo snel als mogelijk van ons een bericht van ontvangst en daarna nader bericht over de mogelijkheid om bij Zaanlandia te gaan voetballen en de te volgen procedure.

U kunt ook lid worden door overschrijving van een andere vereniging naar Zaanlandia.    

U dient zich eerst af te melden bij de vereniging waar u het laatst heeft gespeeld (en daar aan alle verplichtingen voldoen) en dan bovenstaande procedure volgen. Zie ook ( nieuwe procedure overschrijven ).
 
Door uzelf of een gezinslid aan te melden als lid van de vv. Zaanlandia maakt u een goede keuze.  Wij van onze kant doen er alles aan om het al onze leden  naar de zin te maken bij onze vereniging en zodoende fijne voetbaljaren bij ZAANLANDIA te bezorgen.

Om tot een goede organisatie te komen is het in elke vereniging nodig dat er duidelijke richtlijnen en afspraken bestaan waarvan wij vinden dat zowel het bestuur als de leden van onze vereniging zich hieraan dienen te houden. Voor onze jeugdspelers hebben wij daarover een gesprek bij de kennismaking. Fatsoenlijke omgang met elkaar,  respect hebben voor elkaar en voor de tegenstander zowel in als buiten het veld verwachten wij niet alleen van onze jeugdspelers maar ook van de senioren.

Digitaal overschrijven is vanaf 7 december ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Vanaf deze dag is het in de meeste gevallen niet meer nodig bij een verzoek tot overschrijving de (blauwe) papieren overschrijvingsformulieren in te vullen en naar de KNVB te sturen. Elke speler in het amateurvoetbal kan de overschrijving digitaal laten regelen door zich te melden bij de nieuwe vereniging. Met behulp van Sportlink Club wordt de overschrijving dan in gang gezet.

De huidige overschrijvingsregels (Reglement Overschrijvingsbepalingen Amateurvoetbal) blijven van kracht, maar de uitvoering wordt veel gemakkelijker voor zowel de speler als de betrokken verenigingen. Zo is het niet meer nodig om de oude spelerspas op te sturen en dat geldt ook voor de Ledenmutatiekaart die in bepaalde gevallen nog noodzakelijk was. Een groot voordeel van digitaal overschrijven is dat de procedure veel sneller verloopt.

LET OP !! OOK BIJ OVERSCHRIJVEN DIENT U VOOR 1 JUNI VAN HET LOPENDE SEIZOEN EEN BEDANK BRIEF TE SCHRIJVEN AAN ONZE SECRETARIS HANS STANGE.!!

Hoe gaat het in zijn werk?

Overschrijven Digitaal

Het digitaal overschrijven is ingebouwd in de Ledenbeheer-module in Sportlink Club. De speler die wil overschrijven naar een andere vereniging, gaat naar deze vereniging toe om zich aan te melden. Bij het aanmelden van deze speler wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.

 • Bij goedkeuring van de aanmelding, wordt deze speler direct overgeschreven en kan hij uitkomen voor de nieuwe vereniging. Deze vereniging krijgt per mail een bevestigingsbericht die tegelijk dient als tijdelijke spelerspas.
 • Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren. Ook dan volgt er een mail aan de betrokken verenigingen.

Blokkade?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn. Op dit moment (tot het begin van de overschrijvingsperiode) is in principe alleen overschrijving mogelijk binnen de categorie-B. De betreffende speler moet dan hebben voldaan aan de financiële verplichtingen en worden afgemeld bij de oude vereniging. Deze overschrijving wordt dan direct goedgekeurd.

Als de oude vereniging niet akkoord is, omdat het lid bijvoorbeeld (nog) niet aan zijn financiële verplichtingen heeft voldaan, dan kan de vereniging dat via een blokkade in het systeem vastleggen. Als het lid alsnog aan de verplichtingen heeft voldaan, kan de blokkade worden verwijderd en volgt goedkeuring van de overschrijving.

Een blokkade kan ook verband houden met het niveau van de speler (categorie-A). In deze periode van het jaar moet in dat geval aan de bond per email worden aangegeven, waarom deze speler dispensatie zou moeten krijgen. Als de KNVB hiervoor dispensatie verleent, is daarna ook deze overschrijving verder akkoord en kan de betreffende speler uitkomen voor de nieuwe vereniging. De definitieve goedkeuringsmail is ook dan de tijdelijke spelerspas.

Kortom, verenigingen die de overschrijving mogelijk moeten maken voor een speler, kunnen dit zelf digitaal uitvoeren. De speler hoeft dus geen (blauw) formulier meer voor in te vullen en dit af te laten tekenen door beide verenigingen.

Digitaal overschrijven (en ook het intrekken van overschrijvingen) wordt ingevoerd in het gehele amateurvoetbal, dus zowel veld- als zaalvoetbal. Ook voor pupillenverklaringen hoeft geen apart formulier meer te worden ingevuld

(Nog) niet digitaal!

In bepaalde, weinig voorkomende gevallen, is er nog wel een papieren formulier nodig. Dit betreft internationale overschrijvingen en overschrijvingen van en naar het betaald voetbal. Daarnaast moet het specifieke dispensatieverzoek binnen de categorie-A nog wel apart worden gemaild met de eventuele 'bewijsmiddelen', met bijvoorbeeld een werkgeversverklaring of contract.

Voor hulp bij het digitaal overschrijven in Sportlink Club kun je via het Online helpdesksysteem of telefonisch (088–7700500) contact opnemen met de Servicedesk van Sportlink Services. 

Nog vragen?

Neem dan contact op met het district:
West I:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Als uw kind lid wil worden bij Zaanlandia dient u uw kind eerst aan te melden bij Zaanlandia door een mail te sturen naar onderstaand email adres.

Met deze aanmelding is uw kind dus nog geen definitief lid maar zal u zsm bericht krijgen dat wij de aanmelding hebben ontvangen en of er al plek is om mee te trainen.

Indien er ruimte is, zal u ook uitgenodigd worden voor een kennismakingsgesprek, waarbij wij samen met u een inschrijvingsformulier invullen en met u de regels en afspraken binnen de club doornemen.

Uw aan te melden kind moet daar uiteraard bij aanwezig zijn.

De aanmeldingskosten bedragen eenmalig € 5,00 en komen bovenop de contributie (automatische incasso) die u elders op de website kunt vinden.

Legitimatie is verplicht voor spelers vanaf de O16 jeugdspelers en een pasfoto moet worden meegenomen vanaf de O12 jeugdspelers voor de digitale spelerspas.

Voor het aanmelden van jeugdspelers kunt u een mail te sturen naar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Hierin dient u te vermelden

Voor- en achternaam kandidaat jeugdspeler:

Geboortedatum:

Eerder gespeeld bij club:

Email ouder/verzorger:

Telefoon ouder/verzorger

 

 

 

 

 1. Als u zelf te kennen geeft het lidmaatschap te willen beëindigen.
 2. Door overschrijving naar een andere vereniging. ( zie ook nieuwe procedure )
 3. Doordat een lid wordt geroyeerd na herhaald gewaarschuwd te zijn wegens onfatsoenlijk gedrag of wanneer hij / zij ondanks herhaalde aanmaningen de contributie niet betaalt.

 
Zelf het lidmaatschap beëindigen:
Wanneer u zelf besluit het lidmaatschap te willen beëindigen, dan kan dit uitsluitend schriftelijk.
De brief met vermelding van uw naam, geboortedatum en adres sturen aan de secretaris van de vereniging:
Hans Stange
Dokkumerdiep 13
1509 WV Zaandam

 
Opzegtermijn 1 Juni:

 1. Vóór 1 Juni van het lopende seizoen als u overschrijving wilt aanvragen naar een andere vereniging. Deze termijn geldt voor alle spelende leden/leeftijdsgroepen. 
 2. Vóór 1 Juni van het lopende seizoen als u gewoon wil stoppen met voetballen. Ook dit geldt voor alle spelende leden/leeftijdsgroepen en de zgn B-leden.

 
Nadrukkelijk merken wij op dat wanneer u zich NIET aan de termijn houdt u het gehele volgende seizoen lid bent en contributie bent verschuldigd.
 
Overschrijving naar andere vereniging: Zie Aparte vermelding bij aanmelden > overschrijven.!

Een belangrijke voorwaarde om lid te kunnen worden van Zaanlandia is dat een machtiging aan de 2e penningmeester van Zaanlandia moet worden afgegeven om de contributie automatisch in 2 termijnen te incasseren.

 

Deze machtiging geldt voor de gehele periode van het lidmaatschap van Zaanlandia. Indien het nummer van de bankrekening waarvan de contributie moet worden afgeschreven wordt gewijzigd, wilt u dan het nieuwe nummer aan ons doorgeven?

 

Deze machtiging is eveneens van toepassing op het betalen van een boete die aan de vereniging wordt opgelegd door de KNVB wanneer een speler tijdens een wedstrijd van de club een gele of rode kaart krijgt.

 

 

 

Contributie inning seizoen 2018 – 2019

De inning van de contributie voor veld-en zaalvoetbal hebben wij voor dit seizoen in eigen beheer,  d.m.v. de automatische incasso.  Dit zal in twee termijnen gebeuren.

De data waarop deze inningen plaatsvinden zijn 1 september en 1 oktober 2018.

U dient zelf zorg te dragen dat het saldo op uw rekening op deze incassodata toereikend is.

Voor elke herinnering welke Zaanlandia moet verzenden vanwege storneren om welke reden dan ook/ het saldo ontoereikend is voor de inning van de contributie (of boetes) wordt een bedrag aan opslag  in rekening gebracht van € 5,-.

 

Bij deze herinnering verzoeken wij u zelf het resterende bedrag + opslag op rekeningnummer NL04INGB0001618975 te storten.

 

Leden die de contributie niet tijdig betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere activiteiten binnen Zaanlandia, totdat het verschuldigde bedrag (incl. boete opslag) is voldaan.

 

De factuur voor de contributie zal per email verstuurd worden.

Indien u na 1 oktober geen email heeft ontvangen met daarbij de factuur en u wilt deze toch ontvangen dan kunt u ons een email sturen met het verzoek alsnog de factuur te mailen.

U zou ons hiermee ook een groot plezier doen. Het email adres is:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Categorie Nieuw Geboortejaar  Contributie    Inning   Inning 
 2018 - 2019   per jaar     1-sep   1-okt
Senioren Heren vanaf 1999  €        213,00    € 106,50    € 106,50
Senioren Dames vanaf 1999  €        181,00    €   90,50    €   90,50
Jo18/ Jo19/ Mo19 2000/2001  €        161,00    €   80,50    €   80,50
Jo16/ Jo17/ Mo17 2002/2003  €        151,00    €   75,50    €   75,50
Jo14/ Jo15/ Mo15 2004/2005  €        151,00    €   75,50    €   75,50
Jo12/ Jo13/ Mo13 2006/2007  €        133,00    €   66,50    €   66,50
Jo10/ Jo11/ Mo11 2007/2008  €        133,00    €   66,50    €   66,50
Jo8  /Jo9   / Mo9 2009/2010  €        133,00    €   66,50    €   66,50
Jo6  /Jo7   /Mo7 2011/2012  €          84,00    €   42,00    €   42,00
             
 B-Lid    €          55,00    €   55,00    
 Zaalvoetbal    €          88,00    €   44,00    €   44,00
 Donateur    €          17,00    €   17,00    
 Club van 100    €          11,35    €   11,35    

 

Eenmalig per nieuw Contributie lid          
Administratiekosten

€ 5,00

         
Opslag kosten te laat betalen        
1e keer  €   5,00        
2e keer  €  10,00        

 

 

Rekeningnummer: zvv Zaanlandia is    NL04INGB0001618975

 

Vanaf 21 juni is het weer mogelijk om zelf de spelerspasfoto op de digitale spelerspas te wijzigen via de Wedstrijdzaken-app of Voetbal.nl-app. Zorg daarom dat elk spelend lid van jouw vereniging voor het begin van komend seizoen, maar uiterlijk 31 oktober een correcte spelerspasfoto heeft. Dit geldt voor alle zaal- en veldvoetballers vanaf de leeftijdscategorie Onder 13 en ouder.

Er is voor deze werkwijze gekozen op verzoek van veel clubs en gebruikers. Dit om te voorkomen dat niet speelgerechtigde leden (of niet-leden) voor een bepaalde wedstrijd opgesteld kunnen worden door zijn of haar foto tijdelijk digitaal 'te plakken' op de digitale spelerspas van een ander, wel speelgerechtigd lid.

Wijzigen vóór 1 november

Sinds afgelopen seizoen werkt het amateurvoetbal met het mobiele digitale wedstrijdformulier (mDWF). Wekelijks worden vrijwel alle wedstrijden netjes en op tijd ingevuld via de Wedstrijdzaken-app. De Wedstrijdzaken-app bevat ook de digitale spelerspas.

Tot 1 november kunnen leden zelf hun spelerspasfoto wijzigen via de Voetbal.nl-app of de Wedstrijdzaken-app. Een teammanager kan via de Wedstrijdzaken-app de foto’s van alle teamleden wijzigen. Tot 1 november kan ook de ledenadministrateur de foto’s wijzigen.

 

Wedstrijddagenkalender 2018-2019

 

https://www.knvb.nl/nieuws/assist/assist/46047/speeldagenkalender-amateurvoetbal-seizoen-2018-19-bekend

 

Zie onderstaande link de handleiding voor consuls.

Handleiding consuls

 

Kleine aanpassingen op de Spelregels.

spelregels 

 Van de KNVB enkele spelregel wijzigingen

. 1. Onsportief gedrag
De ABM stemde in met het verzoek van de FIFA om twee vormen van onsportief gedrag die meer en meer voorkomen, te benadrukken:
Bij een doelschop speelt een verdediger de bal bewust voordat deze het strafschopgebied heeft verlaten.
Een speler neemt een inworp bewust zodanig dat de bal niet binnen het speelveld komt. Vaak is de speler bewust aan het proberen om tijd te rekken en weet hij dat de doelschop of inworp overgenomen zal worden omdat de bal niet in het spel is geweest.
Aan scheidsrechters wordt gevraagd om hierop toe te zien en een speler die op deze wijze bewust probeert tijd te rekken moet een waarschuwing ontvangen (gele kaart); verloren gegane tijd moet worden bijgeteld.

REGEL 12 – OVERTREDINGEN EN ONBEHOORLIJK GEDRAG

Indirecte vrije schoppen
Verbale overtredingen en overtredingen die te maken hebben met afkeurende gebaren, worden bestraft met een indirecte vrije schop, zelfs als de speler een waarschuwing ontvangt (gele kaart) of wordt weggezonden (rode kaart). De directe vrije schop voor ‘overtredingen tegen een wedstrijdofficial’ is voor directe lichamelijke overtredingen (duwen, vasthouden, slaan etc.) en niet voor verbale overtredingen of overtredingen die te maken hebben metOvertredingen waarvoor een speler wordt weggezonden
Als, in de laatste fase van een aanval, de aanvaller zich diagonaal beweegt om een (doel)verdediger te passeren dan is er nog steeds sprake van een duidelijke scoringskans als de algehele beweging van de speler richting het doel van de tegenstander was.
Ontnemen van een duidelijke scoringskans door het speelveld te betreden
Elke speler, wisselspeler of teamofficial die het speelveld betreedt zonder de vereiste toestemming van de scheidsrechter en een doelpunt voorkomt of een duidelijke scoringskans ontneemt, moet van het speelveld gezonden worden, zelfs als er verder geen overtreding wordt gemaakt.

REGEL 14 – DE STRAFSCHOP

Overtreding door de doelverdediger en de nemer
Als zowel de doelverdediger als de nemer een overtreding begaan:  Als een doelpunt wordt gemaakt, ontvangt de nemer een waarschuwing (gele kaart) en wordt het spel hervat met een indirecte vrije schop voor de verdedigende partij vanaf de strafschopstip.
Als er geen doelpunt wordt gemaakt ontvangen beide spelers een waarschuwing en wordt de strafschop overgenomen.

http://www.knvb.nl/knvb_node/categorie/districtsnieuws/district-west-i

 

ONDERSTEUNING WEDSTRIJDZAKEN APP >>>>>

http://www.knvb.nl/nieuws/amateurvoetbal/uitgelicht/25388/overgang-naar-mobiel-dwf-en-digitale-spelerspassen 

 

 

We willen graag een snipperdag/baaldag opnemen, kan dat?

In de categorie B heeft ieder team 1 snipperdag. Een snipperdag kan aangevraagd worden vanaf start competitie tot en met het eerste volledige weekend van de maand maart voor een competitiewedstrijd en niet voor een bekerwedstrijd. Een verzoek om gebruik te maken van een snipperdag wordt alleen in behandeling genomen als dit verzoek op dinsdag 12.00 uur, voorafgaand aan de wedstrijd, op het betreffende steunpunt aanwezig is.

Wedstrijden in de reeksen die vastgesteld staan in de periode van september t/m december 2018 mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten wel in deze periode gespeeld worden. Voor volledige competities geldt de periode van september'18 t/m 31 januari 2019. 

Wedstrijden die vastgesteld staan in de periode van 1 januari t/m 1 juni mogen in onderling overleg verplaatst worden, maar moeten gespeeld zijn voor de laatste twee competitierondes van mei 2019.

De onderlinge afspraak moet zijn gemaakt vóór de oorspronkelijke speeldagdatum. Dit kan via wedstrijdzaken in sportlink club. “Verzoek wijzigen wedstrijd” onder wedstrijden. Voor het seizoen 2018-2019 mogen wedstrijden in categorie B ook nog gespeeld worden tot medio juni 2019.

Wedstrijdsecr.

Leden van Zaanlandia betalen zelf de kosten voor een gele en rode kaart die zij incasseren. Uiteraard pas nadat de betreffende speler straf heeft gekregen van de KNVB en de straf ‘onherroepelijk’ is geworden. Er is op dit moment geen aanwijsbare reden om dit beleid bij te stellen of te wijzigen. Onderstaand volgt een toelichting op de kosten en welke procedures er allemaal gelden.

Kosten gele en rode kaart: A-categorie seizoen 2017-2018

Senioren

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 15,10.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 26,60 Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 26,60.

Junioren en pupillen

De eerste registratie evenals de eventuele daaropvolgende registratie, tot en met de derde registratie € 6,90.
Vanaf de vierde registratie elke registratie € 15,10Strafoplegging bij directe straffen, evenals twee waarschuwingen in een wedstrijd (rode kaart dus) € 15,10

In de B-categorie worden nog wel gele kaarten gegeven, maar die worden meteen geïncasseerd d.m.v. een tijdstraf. Senioren en junioren t/m C junioren 10 min, D pupillen 5 minuten. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden.

Enige vorm van protest of bezwaar is bij gele- en/of rode kaarten niet mogelijk. Leidend zijn de uitspraken die in sportlink zijn vermeld door de KNVB. Als een speler twee maal geel (dus rood) krijgt in de wedstrijd, worden deze geregistreerd als twee maal geel. Dan moet je twee maal een gele kaart betalen. Afhankelijk of één van deze twee gele kaarten tot een uitsluiting leidt, kan het dus zijn dat je twee verschillende bedragen moet betalen. Alle gele kaarten in een seizoen worden immers bij elkaar opgeteld.

In het geval van een rode kaart (niet het gevolg van twee keer een gele kaart in de wedstrijd) zijn er twee mogelijkheden:
1. de speler krijgt een schikkingsvoorstel
2. KNVB maakt er meteen een tuchtzaak van (mede gezien de ernst van het feit).

Van elke rode kaart moet een melding worden gemaakt bij de wedstrijdseretaris e/o secretaris van Zaanlandia : Bij hen kan je ook terecht voor nadere toelichting over het verdere proces en welke actie er moet worden ondernomen.

Let op! Je hebt te maken met termijnen. Snelheid is hier geboden. Bij overschrijding verlies je rechten.

In eerste aanleg (dus verweer op schikkingsvoorstel of verklaring n.a.v. tuchtzaak) is er geen sprake van in beroep gaan. Nadat de tuchtcommissie uitspraak heeft gedaan, kan daarna pas sprake zijn van beroep. Let op! Het instellen van beroep kost € 65,00 (gevolgd door mogelijk meer kosten). Ook al deze kosten zijn voor rekening van de betreffende speler. Het is niet toegestaan zonder overleg met de wedstrijdsecretaris e/o secretaris in beroep te gaan tegen de uitspraak van de tuchtcommissie.

Geen discussie

Er zal overigens altijd discussie zijn of een gele of rode kaart terecht is gegeven of niet. Het bestuur van Zaanlandia zal zich niet mengen in een discussie of een gele of rode kaart al dan niet terecht is gegeven. De speler die een gele of een rode kaart ontvangt betaalt zelf de door de KNVB opgelegde boete. Zaanlandia betaalt de boete via de zogenaamde rekening-courant van de KNVB en de betreffende speler krijgt een nota van Zaanlandia met daarin het bedrag wat aan Zaanlandia betaalt moet worden. De regels voor rode kaarten zijn ongewijzigd.

Boete voor het team

Als teams boetes oplopen voor niet opkomen of staken van hun wedstrijd dan is het uitgangspunt dat de teams die boetes zelf betalen. In uitzonderlijke gevallen en ter beoordeling van het bestuur van Zaanlandia, op advies van de wedstrijdsecretaris e/o secretaris kan hiervan worden afgeweken. Het is wel zo dat het bestuur het team opdraagt de boete zelf te betalen en het betreffende team vindt dat onterecht dan kunnen zij daarvoor, binnen een week na de datum nadat de boete is opgelegd, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuur.

Storneren van een automatische incasso !

Als een automatische incasso om wat voor reden dan ook gestorneerd wordt, bent u zelf verantwoordelijk voor het betalen van het openstaande bedrag. Indien er rond 1 september en 1 oktober geen bedrag bij u is geïncasseerd, betekend het dat er iets is misgegaan. U kunt een verhoging van € 5,00, € 10,00  enzovoort voorkomen door contact op te nemen met de 1epenningmeester Dennis Stam. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bestuur Zaanlandia.  

Wanneer een wedstrijd (tijdelijk) wordt gestaakt vanwege wanordelijkheden dan zullen zowel de thuisspelende vereniging, de uitspelende vereniging als de scheidsrechter hiervan rapport op moeten maken. Deze rapportage dient binnen 3x24 uur aanwezig te zijn op het districtskantoor. Rapportformulieren zijn digitaal beschikbaar via wedstrijdsecretariaat.

Let op: vanaf 15 maart dien je voor de teams spelend in de A-categorie deze rapportages binnen 24 uur in te sturen in verband met de verkorte procedure.

Bij wedstrijden die gestaakt worden vanwege weersomstandigheden is het de bedoeling dat de scheidsrechter/wedstrijdcoordinator via het mDWF (dus thuisspelende vereniging) via de KNVB APP dit invoerd en verstuurd.

Overigens is op de districtsite alle informatie te vinden over tuchtzaken. https://sassets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/downloads/Handleiding%20tuchtzaken%20AV%202016-2017.pdf

 

Hier komen de komende maanden de toernooien te staan voor het seizoen 2017 - 2018.
Uitnodigingen en vragen kunnen worden gestuurd naar: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    Datum          Locatie         Deelnemende Zaanlandia teams                  Meer info?
     

 

    Datum          Locatie         Deelnemende Zaanlandia teams                 Meer info?
 


 Juni 2018

    Datum         Locatie  Deelnemende Zaanlandia teams           Meer info?
30 juni ADO20 Heemskerk Nieuwe JO11-1 JO10-1 JO09-1 ??

 

Augustus 2018

Selectie Zondag 1    17 en 19  Augustus  Toernooi KFC                 ( Koog a/d Zaan )

Selectie Zondag 1    24 en 26 Augustus   Toernooi De Kennemers  ( Beverwijk )

 


 

 

Word ook lid van onze Club van Honderd en u steunt vele activieiten binnen onze vereniging.

Een extra financiële steun aan onze jeugdafdeling voor diverse evenementen zoals, Sportdag - Ome Siem Schenk Toernooi - Euro-Sportring Toernooi, is bij deze afdeling altijd van harte welkom.

Het aanschaffen van gebruiksgoederen voor het onderhoud aan opstallen en velden.

Uw steun is heel belangrijk en wij waarderen dit dan ook van harte. Voor maar 11,35 euro per jaar bent u al lid.
Geef u op als lid bij Ron de Klerk en bel even of stuur een mailtje.
Tel: 075 -616 63 77 of mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

De club van 100 commissie wil onderstaande leden bedanken
voor de financiële bijdrage van het seizoen 2017 -2018

De Club van 100 commissie wil onderstaande leden weer bedanken voor hun bijdrage in het jaar 2015/2016.

Werner Adel - Sjaak van Alphen - Sjon & Trees Benjamins - Siem v.d. Berg - Ed v.d. Berg - Ron Blaas - Clasina Kuiper & Hans Boekelaar - Jan Bolhoeve - Gerrit Bos - Walter Busch - Roger Buter - J.Buys - Co Dresselhuizen - Lars & Roel v.d. Ende - Carl Ern - Luuk & Tijs Everaarts - Peter Alexander Everaarts - Martin Feeke - Cor Godri - Hein Gutter - Martin Haagedoorn - Fred Henneke - Arie Hersche - Trix Hersche - Rob Hersche - Heini Hespen - mw. A.Hoogstra - Bouk Hoogstra sr. - Bouk Hoogstra jr. - Mike Houter - Fred Kamphuis - Coos Keetbaas - Roel Kef - Ruud Kef - Froukje Kef - Danny van Hettema - Jan Kiewiet - Ron de Klerk - Lex Kok - Noah Kremers - Lisa Kremers - Jaap van Krieken - Kees Kuiper - Bob van Leeuwen - Astrid de Louw - Daan Luckfiel - Tom Luckfiel - Neal Marinus - Wim Metselaar - Dik de Mie - Alfons Oord - Ton den Ouden - Gerard Plessius - Pascal Russo - Jaap Schaap - Cees Scheerman - Wilco Schipper - Coos Scholtens - Cor Schoon - Marjan Slaman - Gré Smit-Abbing- Mees van Someren - Joris & Rijk v.d. Spoel - Henk v.d.Stadt - Anneke v.d. Stadt - Ron Stam - mw.F.Stange  - Hans Stange - Gonnie Stange-Huitema - Marjan Stange-Huitema - Calvin Stolk - Sydney Stolk - Paul Teer - Maarten Teer - Maikel Trip - Marvin Trip - Ivo Vas - Jan Veenman - Wim v.'t Veer - Coby v.'t Veer - mw. W.Velthuys - mw.A.Visser - Kees de Vos -Marjan de Vos - Christel de Vos - Eva de Vos - Ron de Vos - mw.Elly de Vries - Netty Weeteling - Kees Westbroek - Floor van Zaane - Johan Zeeman - Wim van Zeist - Evert Roos -  Piet van Someren - Piet Kef - Herman Rolsma - Hilde Stange - Lisanne Stange - Marjan Stange - Hanneke Langereis - Marjon Langereis - Monique Hartendorp - Melissa Smit - Gerda van Zeist - Anno den Bakker - Marcel Clerc - Frits Francke - Ed Heistek - Michel Kok - Ruud Kramer - Patrick Kremers - Luciën Kuiper - Gert Jan Olie - Harold Scholtens - Jan Pieter Thesing - Ronald Wessels - Edwin Vranken - Marc Kok - Roel Heinhuis - Jan Pietersma - Bono's - Jennifer Stam - Fred Merel & Roy Clerc - Bruce de Graaf - Klaas en Ank van Kalsbeek - Ronald Dooijeweerd - Harry Volkers - Bas de Jager - Mark Schoen - Sigrid Speckmann -  (massagepraktijk Sigi's) - Adri Spils - Michel Westra - Harry Koster - Mustafa Uslu - Willem Meijn - Jan en Mieke - Fred en Tina - Bouk Zeldenrust - Paul Vreeken-Daniel Berntsen - Gert Jan Esser-Jeremy Siemons.


  
Club van 100 commissie
Gerrit Bos
Co Dresselhuizen
Ron de Klerk

Zaanlandia - AZSinds 2010 heeft Zaanlandia een contract ondertekend waarmee de club zich heeft verbonden als officieel partner van AZ. Met het AZ Talentenplan wil AZ een samenwerking aangaan met amateurverenigingen in de regio. Om een zo passend mogelijke samenwerking aan te gaan zijn er 2 verschillende pakketten samengesteld. Deze pakketten sluiten aan op net niveau en de ambitie van de verenigingen om jeugdspelers zo hoog mogelijk op te leiden. Zaanlandia heeft van AZ een 2-sterren status gekregen. Als 2-sterren partner krijgt Zaanlandia uitnodigingen voor seminars en bijeenkomsten in het AFAS Stadion en mag zich officieel partner van AZ noemen. Trainers krijgen exclusief toegang tot de AZ Online Voetbalschool. Daarnaast zijn er meerdere scholingsmomenten op het AFAS trainingscomplex Zuiderweg 72 Wijdewormer . Daardoor krijgt de 2-sterren partner een goede kijk in de keuken van talentontwikkeling.

AZ Online Voetbalschool
Het centrale punt van de samenwerking is de AZ Online Voetbalschool. Trainers van Zaanlandia kunnen gratis gebruik maken van de AZ Online Voetbalschool. Met deze trainerstool is de gehele AZ Opleidingsvisie toegankelijk voor iedereen. Trainers kunnen per leeftijdscategorie tientallen oefenvormen bekijken en toevoegen aan hun eigen trainingsprogramma. Oefenvormen worden gedemonstreerd aan de hand van trainingschema's, uitleg, animaties en videovoorbeelden. Daarnaast is de AZ Online Voetbalschool toegankelijk voor beleidsbepalers en spelers. Iedere trainer van Zaanlandia kan zich aanmelden op www.azonlinevoetbalschool.nl om toegang te krijgen tot het spelersgedeelte, dit geldt ook voor spelers. Hierop kan je per leeftijdscategorie oefeningen bekijken om zelf te oefenen en net zo te trainen als spelers van AZ.

Seminars, workshops en bijeenkomsten
Naast de AZ Online Voetbalschool bestaat de samenwerking uit, afhankelijk van het pakket, uit diverse seminars, workshops en bijeenkomsten bij AZ. Al met al is dit een een bevestiging en een mooi compliment voor het huidige niveau en potentie van onze jeugdafdeling. Met deze samenwerking worden trainers en technische staf ondersteunt in hun trainingsstof en kan nog meer variatie worden aangebracht, wat het plezier en de prestaties verhoogt. Op de website van Zaanlandia is een banner geplaatst die verwijst naar de AZ Online Voetbalschool.

Procedures jeugdtrainers Zaanlandia
De actie ligt bij alle jeugdtrainers. Jullie gaan naar www.azonlinevoetbalschool.nl en moeten eerst jezelf registreren. In het registratie formulier vul je een gebruikersnaam in, en een wachtwoord die je wilt gebruiken. Nadat je dit hebt gedaan, ben je lid van de AZ Online Voetbalschool maar heb je slechts toegang tot het spelersgedeelte. De geregistreerde gebruikersnaam stuur je per email naar Jan Stange ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Deze verzamelt alle geregistreerde gebruikersnamen en stuurt deze naar AZ. AZ zal de trainers verder autoriseren en toegang geven tot het trainersgedeelte.

Dus nogmaals:

1. Jeugdtrainers melden zich aan op www.azonlinevoetbalschool.nl
2. Gebruikersnaam doorgeven aan contactpersoon via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. Contactpersoon geeft lijst met namen door aan AZ.
4. AZ autoriseert trainers.

Met sportieve groet,
Jan Stange
Voetbal Technische Zaken

Beste Zaanlandiaan,

Na een lange en late vakantie mogen we weer het veld op! Een tijdje niet voetballen zorgt ervoor dat het lichaam minder gewend is aan deze belasting. Een goede opbouw zal worden verzorgd door de trainers, maar de toenemende inspanning kan pijntjes en blessures met zich meebrengen.

Om te kijken of dit een ‘echte’ blessure is of dat je gewoon door kan gaan met voetballen, is het fysiotherapeutisch spreekuur voor blessures en advies weer van 18.00 – 19.00 uur op de dinsdagavond.

Vanaf dinsdagavond 4-9-2018 zal Terry Bosma weer klaarstaan om de blessures te beoordelen.

De dinsdagavond opvolgend (11-9-2018) is er door omstandigheden geen spreekuur. Alle dinsdagen daarop zal ik gewoon aanwezig zijn.

Het spreekuur is kosteloos en er zal worden gekeken of;
- het gaat om een ernstige blessure waarvoor eerst langs de huisarts gegaan moet worden.
- het gaat om een sportblessure waarvoor fysiotherapie nodig is.
- het gaat om een lichte blessure die alleen met rust en oefeningen overgaat en verder niet behandeld hoeft te worden.

Met vriendelijke groet,
Terry Bosma, Fysiotherapie Sminia.

 

Sminia

Beste Zaanlandiaan,

Nieuw jaar, nieuwe voornemens, nieuwe kampioenschappen.
Om iedereen weer zo fit mogelijk het seizoen door te helpen, starten we volgende week dinsdag (16-1) weer met het blessure-spreekuur van 18.00 tot 19.00uur.

Voor pijntjes, ‘echte’ blessures of vragen is iedere Zaanlandiaan welkom op het gratis inloopspreekuur.

Met sportieve groet,
Terry Bosma
Sportfysiotherapeut Fysiotherapie Sminia.

Sminia

 

fysio

 

Sportverzorging Fysiotherapie en Massage bij zvv Zaanlandia:
Bij zvv Zaanlandia zijn twee kwaliteitgeregistreerde fysiotherapeuten in dienst , en voor massage's doet Sigrid Speckmann  de nodige behandelingen.

- Sigrid Speckmann  en Igor Hartmans. Beiden sportverzorgers/fysiotherapeuten begeleiden de zondagselectie  (1e en 2e) op wedstrijddagen

 

- Igor Hartmans is werkzaam op  dinsdagavond van 19.00 tot 21.30

- Sigrid Speckmann is werkzaam op donderdagavond van 19.00 tot 21.30. Overige leden kunnen om (massage) advies vragen indien daar tijd voor is.

- Massagepraktijk Sigi's sport en lifestyle

- Sigrid Speckmann

- 1567 DA Assendelft

- 064261301

- mailadres  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- website    www.sigisportenlifestyle.nl

Sigis sport lifestyle

 

 Hieronder enkele tips ter preventie van sportblessures.

 

- Volg altijd een warming up: Naast het opwarmen van het lichaam kan je tijdens de warming up ook goed aanvoelen of je geen pijntjes ervaart en je het juiste schoeisel aan hebt met  betrekking tot het veld.

 

- De FIFA voetbalorganisatie heeft een eigen medisch onderzoeksbureau de F-marc. Vanuit dit bureau is er een website ontwikkeld met allerlei tips over de warming up.
De F-marc heeft ook een eigen warming up ontworpen genaamd 'FIFA  11 +' welke ook op de website te vinden is.
De website bevat veel filmpjes en een poster welke voetbaltrainers  kunnen gebruiken, klik op de onderstaande link of naar de website te gaan.

http://f-marc.com/11plus/home/

 

- Volg altijd een cooling down:
Een cooling down is een kort programma van ongeveer  5 á 10 na het trainen en na de wedstrijd. Dit programma kan variëren in oefeningen, rekoefeningen, zwaaibewegingen, uitlopen.
Het doel is het verminderen van spierpijn na de wedstrijd en het lichaam geleidelijk tot een rustsituatie te begeleiden.

 

- Luister goed naar jouw lichaam!
Het klinkt voor de hand, maar het komt vaak voor dat sporters pijnklachten verwaarlozen en negeren. Ga bij jezelf na hoe lang je al klachten hebt en of de klacht hersteld. Grofweg gezegd mag je verwachten dan klachten binnen 1.5 week enigszins moeten verbeteren, gebeurd dit niet dan kan je overwegen om een (fysio)therapeut te bezoeken.

Instructie Digitaal Wedstrijdformulier:

Steeds meer teams moeten het wedstrijdformulier digitaal invullen.

Download hier de instructie Digitaal Wedstrijd Formulier

U kunt onderstaande formulieren op uw computer invullen en vervolgens uitprinten. Om de documenten te kunnen openen heeft u de Acrobat Reader nodig, deze kunt u hier downloaden.

Download Machtigingsformulier Club van 100 / Donateur  

Actieplan sportiviteit