Maandag         A-veld

16.30   17.30    O10-3  / O10-4 / O10-5 + O11-3 / O11-4
17.30   18.30    O9-1 / O9-2 + O9-3 / O9-4                      
18.30   20.00    O15-1 / O15-2
20.00   21.30    Zaterdag 1 + O19-1


Maandag
         Gerrit de Louw mini ArenA                        

17.00   18.15    O11-1 / O11-2
18.15   19.15    O10-1 / O10-2
19.15   20.30    O16-1 / O15-3
20.30   21.45    Vrij

___________________________________________________________________________________


Dinsdag           A-veld

17.00   18.30    O13-1 / O13-2       
18.30   20.00    O17-1 / O17-2                
20.00   21.30    Selectie zondag

 

Dinsdag           Gerrit de Louw mini ArenA

17.30   18.45    O12-1 / O12-2
18.45   20.00    O15-4
19.15   20.30    O19-2
20.00   21.30    Zaterdag 2
20.30   21.45    Vrij                                                                                                                                                                                                                                                                                                    


___________________________________________________________________________________


Woensdag      A-veld            

16.15   17.15    O9-5 / O9-6 + O8-1 / O8-2 / O8-3                    
17.30   18.30    O9-1 / O9-2 + O9-3 / O9-4
18.30   20.00    O15-1 / O15-2                  
20.00   21.30    Zaterdag 1 + O19-1                   


Woensdag       Gerrit de Louw mini ArenA  

16.30   17.30    O10-3 / O10-4 / O10-5
17.30   18.45    O11-3 / O11-4 + O13-3
18.45   20.00    O14-1 / O14-2
20.00   21.30    Zaterdag 4 + Zaterdag 5

___________________________________________________________________________________


Donderdag     A-veld

17.00   18.30    O13-1 / O13-2 + keeperstraining         
18.30   20.00    O17-1 / O17-2 / O17-3 + keeperstraining                    
20.00   21.30    Selectie zondag + keeperstraining                  
                      

Donderdag     Gerrit de Louw mini ArenA

17.00   18.15    O11-1 / O11-2
18.15   19.15    O10-1 / O10-2 + keeperstraining
19.15   20.30    O19-2 + keeperstraining
20.30   22.00    Zaterdag 2 + Zaterdag 3

___________________________________________________________________________________


Vrijdag
           A-veld

17.00   20.00   Keeperstraining           
17.30   18.45   O12-1 / O12-2           
18.45   20.00   O14-1 / O14-2                         
20.30   21.30   Zondag 3

          
Vrijdag          Gerrit de Louw mini ArenA

17.30   18.45   O15-4 + O13-3
18.45   20.00   O16-1 / O15-3
20.00   21.15   Overige senioren + Zondag 4 

___________________________________________________________________________________


Zaterdag        Gerrit de Louw mini ArenA

10.00   11.00   Mini’s