Huldigingen van jubilarissen.

Op zaterdag 1 april 2017 bestaat onze verenging Zaanlandia 105 jaar. Na de viering van ons 100 jarige bestaan is ook dit weer een mijlpaal in onze vereniging.

Als bestuur vinden wij dit een goed moment om een aantal leden die al 25, 50 of 60 jaar lid zijn te huldigen.

Omdat een aantal jaren geleden de ledenadministratie bij de KNVB is veranderd en dat er bij onze vereniging ook iets niet helemaal goed is gegaan in het kader van het bijhouden van de inschrijfdata van onze leden willen wij dit alsnog recht gaan zetten. Kees de Vos, Ron de Klerk en ondergetekende hebben kort geleden nog in oude ledenlijsten gekeken en geprobeerd te achter halen welke personen er al geruime tijd lid zijn van Zaanlandia maar nog niet gehuldigd zijn.

Het was wel een hele klus om dit te achterhalen maar wij zijn er toch in geslaagd om een lijst samen te stellen van jubilarissen. Deze huldiging van deze leden die minimaal 25, 50 of 60 jaar lid zijn zal plaats vinden op

ZATERDAG 1 APRIL 2017 om ca. 17.00 uur in De Oosthoek.

Ook zal er definitief afscheid worden genomen van onze erevoorzitter Kees de Vos en van Jacques van Alphen als actieve bestuursleden van onze vereniging.

Iedereen die bij de huldigingen van de jubilarissen en bij het definitieve afscheid van Kees en Jacques aanwezig wil zijn is van harte uitgenodigd.

Namens het algemeen bestuur, Hans Stange, secretaris

DSC00217

CONTRACT VERLENGING VOOR RONALD DOOIJEWEERD en HARRY VOLKERS.

Vorige week hebben Koos Scholtens, voorzitter, Kees de Vos, erevoorzitter en Jan Stange namens Voetbal Technische Zaken overeenstemming bereikt over het verlengen van het contract met Ronald Dooijeweerd als hoofdtrainer van Zaanlandia.

Ronald zal voor het 4e jaar de supervisie hebben over onze selectie.

Ook Harry Volkers heeft zijn contract als assistent trainer weer verlengd.

Het bestuur, VTZ maar ook de spelers en begeleiding zijn bijzonder blij met het verlengen van de contracten van Ronald als hoofdtrainer van de selectie en Harry als assistent trainer van de selectie en tevens is Harry werkzaam als jeugdtrainer.

Wij wensen als algemeen bestuur en VTZ Ronald en Harry maar zeker ook hun begeleidingsteam nog veel succes tijdens dit nog lopende seizoen maar zeker ook tijdens het nieuwe seizoen 2017-2018.

Namens het algemeen bestuur, Hans Stange, secretaris

Ronald en Harry

De mopperploeg weer te gast bij het bestuur.

Woensdag 14 december jl. waren (bijna) alle medewerkers van de mopperploeg van Zaanlandia en een groot aantal van hun partners te gast bij het bestuur in De Oosthoek.

Volgens onze erevoorzitter was de mopperploeg voor de 21ste keer te gast bij het bestuur.

Rond 17.00 uur kwam iedereen een beetje opgetogen de sfeervolle kerst versierde kantine binnenlopen en werden zij welkom geheten door onze erevoorzitter Kees de Vos en onze huidige nieuwe voorzitter Koos Scholtens. Opmerkelijk feit was wel dat er dit jaar meer dames van onze mopperaars aanwezig waren

Nadat iedereen voor zien was van koffie of thee en daarna van een drankje vertelde onze

erevoorzitter in zijn welkomswoord eerst hoe belangrijk alle mopperaars voor onze vereniging zijn met betrekking tot de vele werkzaamheden die zij verrichten op en rondom onze accommodatie. Een groep werkers waar wij als bestuur en vereniging enorm trots op zijn natuurlijk.

Vervolgens vertelde Kees in de voor hem bekende wijze waarmee het nieuwe bestuur zich mee bezighoud en in principe weet Kees daar door de lijntjes die hij nog steeds heeft met zijn vorige bestuurders wel het een en ander vanaf.

De contacten met de Gemeente Zaanstad zijn minimaal en over een fusie of samenwerking met welke vereniging dan ook wordt op dit moment helemaal niet meer gesproken.

Maar wel duidelijk is dat wij nog steeds in onzekerheid verkeren over de toekomst plannen van ons sportpark.

Ook vertelde Kees nog iets over de status van de problemen die er waren met onze vorige penningmeester. Er is een schikkingsvoorstel gedaan door de tegenpartij maar die is voor ons onacceptabel. Dus zal de vervelende zaak nog wel even gaan duren al heeft de rechter wel al uitspraken gedaan richting onze vorige penningmeester. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. De verdere contacten vinden dan ook plaats via onze advocaat.

Qua financiën is alles weer redelijk op orde. Al blijft qua uitgaven patroon waakzaamheid geboden.

Sportief gezien gaat het goed met de resultaten van onze jeugdelftallen en prettig zijn de prestaties van de laatste weken van ons eerste elftal en het tweede elftal.

Het eerste elftal heeft zich de laatste weken opgewerkt naar een 8e plaats op de ranglijst en ons tweede elftal staat bovenaan.

Ook werden er nog over een aantal activiteiten bij Zaanlandia besproken door onze erevoorzitter, o.a. de geweldige kerstbingo van 10 december jl. en binnenkort op

zaterdag 17 december a.s. de kerstborrel van de jeugdafdeling en de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari 2017.

Iedereen was een zeer aandachtige luisteraar en was door dit betoog van Kees op de hoogte waar het bestuur momenteel mee bezig is.

Daarna was het tijd voor het eerste rondje bingo met als bingo-master Ron de Klerk.

Nieuw was het, ook voor Ron, dat dit op een digitale manier plaats vond, dus de getrokken cijfers verschenen op de flat screen tv’s.

Ron had weer samen met een aantal sponsors voor leuke prijzen gezorgd en deze werden door de winnaars met bijzonder veel plezier in ontvangst genomen.

Toen was het wel tijd om iets te eten. Hendri Siemons van Bolke de Beer had gezorgd dat er een uitstekend warm en koud buffet klaar stond.

Iedereen heeft hier dan ook heerlijk van kunnen genieten en dat het buffet prima was kon wel afgelezen worden aan het feit dat bijna alle schalen leeg waren.

Ron zorgde er voor dat er toen nog een rondje bingo gespeeld werd en natuurlijk waren er ook nu weer heel wat prijswinnaars.

Tot slot, en dit is inmiddels een echte Zaanlandia traditie, de (Zaanlandia) kwis van Kees de Vos.

Natuurlijk waren er wel wat vragen over Zaanlandia en Zaanlandianen dat lijkt mij logisch, maar er waren ook vragen over hoeveel kerken er in Zaandam zijn, je moest er 6 minimaal noemen, hoe verzin je dit als samensteller van de kwis, was er een vraag over de Voice of Holland, een vraag over welke winkelketen er in het pand van V&D komt en er was iets met spreekwoorden afmaken.

Deze vragen waren voor bepaalde personen toch wel moeilijk te beantwoorden.

Maar met een beetje hulp van bepaalde mensen verder alle vragen beantwoord.

Speciaal was het wel dat alle echte prijswinnaars aan de tafel zaten bij Willem Meijn

en Hein Gutter.

Maar nadat alle formulieren waren ingevuld moesten de formulieren dit keer niet bij Kees ingeleverd worden maar moest men zelf de formulieren nakijken, althans dacht iedereen. Maar Kees had daarvoor een speciale spelregel want de formulieren moesten wel doorgegeven worden aan je buurman of buurvrouw, waardoor er geen spraken kon zijn van corruptie. Daarna vertelde Kees welke antwoorden er goed waren en uiteraard ging dit gepaard met de nodige op- en aanmerkingen.

Winnares van de avond werd Tiny van Zeist met 99 punten ( je kon maximaal 100 punten halen). Een geweldige prestatie van Tiny natuurlijk.

Er stond een geweldige prijzentafel voor de winnaars van de quiz verzorgd door een aantal sponsors. Iedereen kon een prijs uitzoeken van de “prijzentafel”.

Nadat iedereen voorzien van de prijzen die gewonnen werden was het slotwoord voor onze nieuwe voorzitter Koos Scholtens.

Koos benadrukte nogmaals hoe belangrijk de mopperploeg is bij Zaanlandia en Koos had deze moppermiddag en avond als zeer positief ervaren.

Ook had Koos een voorstel. Hij wil deze mopperploegmiddag en avond voorstaan een andere naam geven, namelijk het “Mopperfestival”.

Lijkt ook mij een goed plan voor de komende jaren.

Daarna was het tijd om afscheid nemen van elkaar en kon er een einde gemaakt worden aan deze leuke middag/avond voor alle mopperaars bij Zaanlandia.

Namens het bestuur willen wij Pascal, Anna en Carla bedanken voor de uitstekende bediening en de verdere hulp, Bolke de Beer voor het leveren van het geweldige buffet en de sponsoren van deze avond, namelijk Verkade via Jan Stange, HVM&S, Ab de Jong, Kees en Marjan de Vos, Elly de Vries, Pascal Russo, Vera Hoogstra en Netty en Ron de Klerk.

Ook Ron bedankt voor de uitstekende wijze waarop de bingo weer georganiseerd was en Kees voor de organisatie van de kwis.

Uit de reacties van de aanwezige mopperaars en partners was wel te merken dat dit ook volgende jaar, dit zal dan de 22-ste keer zijn, weer voor herhaling vatbaar is.

Namens het algemeen bestuur,

Hans Stange, secretaris

Notulen van de Jaarvergadering van maandag 7 november 2016.

Aanvang 20.00 uur, De Oosthoek.

Aanwezig van het Algemeen Bestuur; Kees de Vos, Jacques van Alphen, Jan Stange, Martin Haagedoorn, Edwin Vranken, Hans Stange (notulen)

1.Opening van de vergadering door voorzitter Kees de Vos.

Om ca 20.00 uur opent onze voorzitter Kees de Vos onze algemene ledenvergadering .

Ook nu was wederom de conclusie van Kees dat de opkomst niet echt geweldig was, een kleine 40 personen hadden de moeite genomen deze jaarvergadering bij te wonen.

Een speciaal welkom was er voor een aantal dames en natuurlijk onze ereleden en de leden van verdienste.

Onze vaste bezoeker van de vergadering, Gerrit Bos, kon helaas niet aanwezig zijn i.v.m. ziekenhuis opname.

Ook blijkt uit de agenda van deze vergadering dat het toch wel een beetje een speciale avond zal worden mede gezien het feit dat Kees zelf aftreed als voorzitter, maar ook Jacques van Alphen stopt als algemeen bestuurslid en de laatste maanden als waarnemend penningmeester.

Tevens geeft Kees nog een toch wel uitgebreide uitleg aan de aanwezigen over de enorme problemen die er ontstaan zijn met betrekking tot de malversaties van onze vorige penningmeester de heer J. Beelen.

Deze frauduleuze handelingen hebben naast vele uren werk voor het bestuur en in het bijzonder voor Kees en Jacques maar ook voor onze accountant ook veel onvrede veroorzaakt maar dat ook gepaard ging met veel emotionele gesprekken in het bestuur.

Kort geleden is dan ook aangifte gedaan bij de politie en is het bestuur gestart met een civiele procedure.

Er loopt momenteel een vordering van € 145.000, - en er is door de rechter beslag gelegd op het huis en het pensioen van de vorige penningmeester. Binnenkort zullen er zeker meerdere mededelingen volgen aangaande deze fraude zaak. Dit zullen wij zeker als bestuur communiceren naar onze leden.

Opmerkelijk is wel, dat al geruime tijd onze financiën een positief resultaat opleveren.

Met dit laatste zijn wij natuurlijk heel blij.

Belangrijk was het om te weten dat Kees en Jacques bereid zijn om in overleg met het algemeen bestuur deze zaak verder te behandelen.

Daarna brengt Kees nog een aantal aandachtpunten naar voren.

Over de eventuele fusieplannen of samenwerkingsplannen en de daaraan gekoppelde gesprekken met de Gemeente Zaanstad zijn geen mededelingen.

Onze accommodatie blijft een “zorgenkind” alhoewel er deze zomer door een aantal enthousiaste Zaanlandianen op de zaterdagse klus dag en klusdagen veel werk is verzet.

Maar wij zijn nog steeds van mening dat de Gemeente Zaanstad ons als vereniging heeft te kort gedaan om in het BMC rapport onze accommodatie te wijzigen in een verander locatie.

Mochten er binnenkort toch (bouw) plannen zijn op het oude VVZ complex dan horen wij dit wel en indien wij hier met onze accommodatie last van hebben dan zullen wij zeker van ons laten horen. De conclusie van het bestuur is duidelijk, wij nemen geen enkel initiatief.

Via Arno den Boer en gesprekken met het bestuur is er kort geleden een Missie en Visie van en bij Zaanlandia tot stand gekomen.

Arno presenteert dit doormiddel van de beamer waardoor ook de aanwezige leden dit kunnen zien. Een ieder kon na afloop van de presentatie instemmen met dit gegeven.

In de toekomst zal deze stelling van onze Missie en Visie in de praktijk wel tot uitvoering gebracht moeten worden.

Over de sportieve prestaties kon Kees kort zijn. Het 1e elftal heeft zich ruim gehandhaafd in de 2e klas. Spijtig genoeg degradeerde ons 2e elftal naar de reserve 3e klas. Ook de zaterdag 1 moest een stapje terug doen en speelt weer in de 4e klas.

Onze jeugdelftallen presteerden op een goed niveau al blijft de doelstelling om met onze selectie elftallen en teams zo hoog mogelijk te spelen.

Momenteel zijn er ca. 450 jeugdleden lid van onze vereniging. Dit vergt een enorme organisatie van het jeugdbestuur maar dit is goed geregeld al is de werkdruk soms voor bepaalde mensen wel een beetje groot.

Spijtig genoeg moesten wij kort geleden ons 3e elftal op zondag uit de competitie halen. Er waren te weinig spelers over die nog wel wilden voetballen. Omdat er ook al eerder wat problemen waren met de bezetting van dit elftal hebben wij dit besluit moeten nemen.

Aan het eind van zijn inleiding wil Kees nog een aantal Zaanlandianen en personen die nauw bij onze vereniging waren betrokken herdenken met een ogenblik stilte.

Dit waren Johan Krijt, Arie de Jager, Jaap Taanman en Koos Mauriks.

Zij allen rusten in vrede.

2.Notulen van de jaarvergadering van 14 september 2015.

Deze stonden op onze website en bij navraag bleek niemand hier vragen over te hebben.

Al betwijfel ik of men deze notulen ook gezien of gelezen had.

Wel werden deze notulen met een woord van dank aan de samenstelster Marjan Schoon goedgekeurd.

3. Ingekomen post en mededelingen van de secretaris.

Er waren enkele berichten van verhindering, namelijk van Walter Busch, Ed Heistek, en Melvin Blaich.

Ingekomen stukken en nog wat mededelingen:
Adviesbureau R.I.E.T. zal op donderdag 10 november 2016 een schouw uitvoering op onze accommodatie.

Van de KNVB de mededeling gekregen dat wij voor de 2e ronde van de KNVB beker spelen tegen SV de Valleivogels op zaterdag 19 november a.s. om 17.00 uur.

Uitnodiging voor onze selectie, B-junioren en veteranen om deel te nemen aan zaalvoetbal toernooi Oostzaan in december a.s.

Speelschema van TV opnamen op ons complex van de TV serie “Alleen op de Wereld”. Waar wij als verenging aan hebben mee gewerkt om accommodatie beschikbaar te stellen.

Informatie van Brandsfit BVBA over een bepaalde vorm van sponsoring.

Wij spelen op zaterdag 3 december a.s. de thuiswedstrijd tegen KFC om 19.00 uur.

Dit is uniek voor Zaanlandia om een competitie wedstrijd op zaterdag te spelen.

Er is een internationale overschrijving gestuurd naar de KNVB om Ali Olgun lid te maken van Zaanlandia.

Er waren geen tegenkandidaten die in aanmerking wilde komen als opvolger van Kees de Vos en Jacques van Alphen.

Daarbij werd door Kees nog enige informatie verschaft over het feit dat wij druk doende zijn om de huldigingen van onze jubilarissen in beeld te krijgen. Omdat de administratie hiervan niet helemaal meer compleet is, willen wij doormiddel van oude ledenlijsten proberen te achterhalen welke personen er nog in aanmerking komen voor een huldiging i.v.m. langdurig lidmaatschap. Ook kunnen onze leden zelf aangeven hoelang men lid is en voor een huldiging in aanmerking komt.

Kees de Vos, Ron de Klerk en ondergetekende zullen dit gaan doen.

4. Jaarverslag van de secretaris.

Ondergetekende had weer een uitgebreid jaarverslag samengesteld over het seizoen

2015-2016, dus het 104e verenigingsjaar.

Met wederom goedkeuring van de medebestuursleden werd het jaar verslag niet meer voor gelezen, dit kost veel te veel tijd, dus volstond ondergetekende om een kort uittreksel voor te lezen. Voor de liefhebbers was er uiteraard een exemplaar beschikbaar met daarin tevens de jaarcijfers over het seizoen 2015-2016 en de begroting over het seizoen 2016-2017.

Kees bedankt ondergetekende voor het samenstellen van dit jaarverslag.

5. Financieel jaarverslag van de waarnemend penningmeester.

Omdat onze vorige penningmeester om inmiddels bekend zijn de redenen geen deel meer uitmaakt van het algemeen bestuur heeft Jacques de taak van waarnemend penningmeester al geruime tijd vervuld.

Voor het bestuur maar zeker voor Jacques was dit afgelopen seizoen een zwaar seizoen en was Jacques door een heel diep dal gedaan door de malversaties en fraude van de heer

J. Beelen. De emoties liepen heel hoog op in de gesprekken die Jacques heeft gevoerd met

J. Beelen. Maar ook bij zijn betoog over deze gang van zaken liepen de emoties hoog op.

Wij hebben inmiddels geen contact meer met de heer Beelen, alleen nog via zijn advocaat en onze advocaat. Ook onze accountant wil geen contact meer met de heer J. Beelen.

Slotconclusie. De aangifte die gedaan is bij de politie en de beslaglegging heeft plaats gevonden. Verder moeten wij nog maar even afwachten hoe deze zaak afgehandeld gaat worden.

Daarna presenteerde Jacques op prima wijze en zeer duidelijk de jaarcijfers over het seizoen 2015-2016.

Al snel werd duidelijk dat wij dit afgelopen seizoen er financieel beter voor staan als de voorgaande seizoenen. De oorzaak mag duidelijk met een vorige frauderende penningmeester.

Omdat er nog wat wijzigingen kunnen plaatsvinden in navolging van het onderzoek naar de malversaties van onze vorige penningmeester vond Jacques het moeilijk om al goedkeuring te vragen voor de gepresenteerde jaarcijfers.

Dus stelde Jacques voor om de definitieve goedkeuring van de cijfers uit te stellen tot nader order. Daar kon de vergadering mee in stemmen.

Mark Kok had nog wel een klein vraagje over bepaalde kosten.

Jacques heeft dit toen aan Mark uitgelegd. Tot tevredenheid van Mark.

Ook Ger v.d. Gaast had nog een vraag over het vertrouwen van onze accountant in de zaak van onze vorige penningmeester. Dat vertrouwen was ook bij deze laatste niet meer aanwezig richting de heer Beelen. Ook dit heeft Jacques toegelicht en was dit duidelijk voor Ger.

6. Begroting over het seizoen 2016-2017.

Ook de begroting werd door Jacques als waarnemend penningmeester duidelijk en overtuigend gepresenteerd.

Deze werd dan ook door de vergadering met instemming van de aanwezigen aangenomen.

7. Bestuursverkiezingen:

Alvorens wij zouden over gaan tot het agendapunt van de bestuursverkiezingen en omdat hier enige mutaties zouden gaan plaats vinden wilde Kees eerst agendapunt

8. Bestuursbeleid bij Zaanlandia behandelen.

Nadat Kees de vergadering had gevraagd of er nog op en/of aanmerkingen zijn op het door het algemeen bestuur gevoerde bestuursbeleid, bleef het stil.

Dus kon Kees namens nog zittende bestuur een ieder bedanken voor het in bestuur gestelde vertrouwen.

Vervolg agendapunt bestuursverkiezingen.

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar waren Kees de Vos, voorzitter en Jacques van Alphen, algemeen bestuurslid en waarnemend penningmeester.

Periodiek aftredend en nog wel ad-interim voor 6 maanden herkiesbaar was Martin Haagedoorn.

Martin heeft meegedeeld dat hij zijn functie als wedstrijdsecretaris nog wel een half jaar wil voortzetten. Maar daarna moet er invulling komen om zijn functie als wedstrijdsecretaris op te delen. Martin wil nog wel in de toekomst onze website teksten regelen en het wedstrijd programma maken voor de website. Dus voor de andere werkzaamheden zoals spelerspassen, scheidsrechters regelen, klachten van aanvoerders oplossen en andere voetbalzaken die bij Marin terecht komen.

Optioneel is zeker om iemand te vinden die de zaterdag afdeling gaat “besturen”.

Het voorstel van het algemeen bestuur was om Koos Scholtens te benoemen tot voorzitter.

Koos Scholtens wordt dan ook met ingang van heden de opvolger van onze eminente erevoorzitter Kees de Vos.

Ook een voorstel van het bestuur was om Dennis Stam te benoemen tot penningmeester.

Dennis Stam wordt met ingang van heden dan ook de opvolger van Jacques van Alphen als penningmeester.

Omdat er geen tegenkandidaten waren werd onder luid applaus van de vergadering deze wisseling in het algemeen bestuur beklonken.

Ondergetekende heeft daarna nog enkele (“bedank”)woorden aan Kees en Jacques gericht.

Natuurlijk dat zij beiden heel lang geweldige bestuursleden zijn geweest en veel, heel veel voor Zaanlandia op het bestuurlijke vlak hebben betekend.

Bloemen waren er voor Marjan die in de zaal aanwezig was en deze ook in ontvangst kon nemen. Bloemen waren er ook voor Annemiek, die kon Jacques wel mee naar huis nemen.

Daarnaast was er nog een klein cadeau namens Zaanlandia in de vorm van een lekker drankje.

Ook waren er bloemen voor Ans van Martin.

Kees nam daarna nog even het woord en wilde iedereen bedanken dat hij meer dan 40 jaar deel uitgemaakt heeft van een (jeugd) bestuur. Dit uiteraard ondersteunt door waanzinnige aantallen van cijfermateriaal van de activiteiten die Kees zoal gedaan had. Geweldig om te horen.

Tot slot bedankte Kees mede namens Jacques iedereen in het in hun gestelde vertrouwen.

Eren enorm applaus van de aanwezigen was zeker op zijn plaats als blijk van grote waardering.

Daarna verlieten Kees en Jacques de vergadertafel en namen Koos en Dennis plaats achter de tafel. Voor mij persoonlijk vond ik het wel vreemd dat ik Kees en Jacques in de zaal zag zitten als bezoekers van onze ledenvergadering.

Koos Scholtens nam toen als kersverse nieuwe voorzitter het woord en in een gloed vol betoog vertelde Koos wat de plannen waren van hem maar ook voor het bestuur in de nieuwe samenstelling. Dennis sloot zich in korte bewoordingen hierbij aan.

9. Wat verder ter tafel kwam.

Met dit agendapunt o.l.v. onze nieuwe voorzitter waren wij snel klaar. Er waren verder geen zaken die onder dit agendapunt genoemd of benoemd moesten worden.

10. Rondvraag.

Martin Feeke wilde graag weten hoe de financiële geldstromen in de toekomst gaan lopen en hoe hier mee omgegaan gaat worden gezien de gebeurtenissen met onze vorige penningmeester.

Koos heeft toen uitgelegd dat de controle dubbel zo groot zal worden en dat er handtekeningen gezet moeten worden bij diverse controleerde acties op het financiële vlak.

Tot slot wilde Jan Stange als algemeen bestuurslid en afgevaardigde van

Voetbal Technische Zaken nog wat zeggen. Jan stelde in zijn betoog dat er natuurlijk dingen op bestuurlijk niveau zouden gaan veranderen of aangepast zouden worden.

Jan stelde terecht dat over niet al te lange tijd ook nog meer huidige bestuursleden zouden aftreden, waaronder Jan en ondergetekende.

Dus was zijn dringende verzoek om de aanvulling in het bestuur niet alleen door het huidige bestuur te laten doen maar dat ook uit de vereniging mensen moeten opstaan om een bestuursfunctie in te nemen. Want anders komen wij in de toekomst in de problemen want de continuïteit van Zaanlandia moet wel gewaarborgd worden.

Volgens Jan kunnen wij dit alleen maar samen doen. Lijkt mij ook heel duidelijk.

11. Sluiting van de vergadering.

Met een ferme klap met de voorzittershamer maakt onze nieuwe voorzitter Koos Scholtens om 22.05 uur een einde aan onze algemene ledenvergadering van maandag 7 november 2016.

Hij bedankte iedereen voor hun aandacht en inbreng en wenst een ieder wel thuis.

Maar volgens traditie, bood hij de aanwezigen nog 1 consumptie aan namens de vereniging.

Aldus gedaan,

Zaandam, maandag 7 november 2016,

Hans Stange, secretaris