Een belangrijke voorwaarde om lid te kunnen worden van Zaanlandia is dat een machtiging aan de 2e penningmeester van Zaanlandia moet worden afgegeven om de contributie automatisch in 2 termijnen te incasseren.

 

Deze machtiging geldt voor de gehele periode van het lidmaatschap van Zaanlandia. Indien het nummer van de bankrekening waarvan de contributie moet worden afgeschreven wordt gewijzigd, wilt u dan het nieuwe nummer aan ons doorgeven?

 

Deze machtiging is eveneens van toepassing op het betalen van een boete die aan de vereniging wordt opgelegd door de KNVB wanneer een speler tijdens een wedstrijd van de club een gele of rode kaart krijgt.

 

Merel Ambeck

 

Contributie inning seizoen 2016 – 2017

De inning van de contributie voor veld-en zaalvoetbal hebben wij voor dit seizoen weer in eigen beheer,  d.m.v. de automatische incasso.  Dit zal in twee termijnen gebeuren.

De data waarop deze inningen plaatsvinden zijn 24 september en 24 oktober 2016.

U dient zelf zorg te dragen dat het saldo op uw rekening op deze incassodata toereikend is.

Voor elke herinnering welke Zaanlandia moet verzenden vanwege storneren om welke reden dan ook/ het saldo ontoereikend is voor de inning van de contributie (of boetes) wordt een bedrag aan opslag  in rekening gebracht van € 5,-.

 

Bij deze herinnering verzoeken wij u zelf het resterende bedrag + opslag op rekeningnummer NL04INGB0001618975 te storten.

 

Leden die de contributie niet tijdig betalen, worden geschorst en dus uitgesloten van deelname aan wedstrijden, trainingen en andere activiteiten binnen Zaanlandia, totdat het verschuldigde bedrag (incl. boete opslag) is voldaan.

 

De factuur voor de contributie zal per email verstuurd worden.

Indien u na 1 oktober geen email heeft ontvangen met daarbij de factuur en u wilt deze toch ontvangen dan kunt u ons een email sturen met het verzoek alsnog de factuur te mailen.

U zou ons hiermee ook een groot plezier doen. Het email adres is  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Categorie Oud Categorie Nieuw Geboortejaar  Contributie    Inning   Inning 
      per jaar    24-sep   24-okt
Senioren Heren Senioren Heren vanaf 1997  €        208,00    € 104,00    € 104,00
Senioren Dames Senioren Dames vanaf 1997  €        176,00    €   88,00    €   88,00
A-junioren Jo18/ Jo19/ Mo19 1998/1999  €        156,00    €   78,00    €   78,00
B- junioren Jo16/ Jo17/ Mo17 2000/2001  €        146,00    €   73,00    €   73,00
C- junioren Jo14/ Jo15/ Mo15 2002/2003  €        146,00    €   73,00    €   73,00
D- pupillen Jo12/ Jo13/ Mo13 2004/2005  €        128,00    €   64,00    €   64,00
E- pupillen Jo10/ Jo11/ Mo11 2006/2007  €        128,00    €   64,00    €   64,00
F- pupillen Jo8  /Jo9   / Mo9 2008/2009  €        128,00    €   64,00    €   64,00
Mini's Jo6  /Jo7   /Mo7 2010/2011  €          84,00    €   42,00    €   42,00
               
B- leden      €          55,00    €   55,00    
Zaalvoetbal      €          88,00    €   44,00    €   44,00
Donateurs      €          17,00    €   17,00    
Club van 100      €          11,35    €   11,35    

 

Eenmalig per nieuw Contributie lid          
Administratiekosten

€ 5,00

         
Opslag kosten te laat betalen        
1e keer  €   5,00        
2e keer  €  10,00        

 

 

Rekeningnummer: zvv Zaanlandia is    NL04INGB0001618975